ZŁOTY STOK (REICHENSTEIN)

Najstarsze dokumenty potwierdzające prawa miejskie Złotego Stoku datuje się na 1334, jednak nie wiadomo, kiedy faktycznie je uzyskał. 17 lutego 1491 Złoty Stok otrzymał herb, sztandar i prawo wolności górniczej. W wyniku kapitulacji Niemiec, 8 maja 1945 miejscowość została bez walki zajęta przez wojska radzieckie, a następnie przekazana administracji polskiej.

Dotychczasową ludność miasta wysiedlono za Odrę. Początkowo miasto nosiło nazwę Równe, natomiast stacja kolejowa w nomenklaturze PKP do 1 września 1946 nazywała się Rychłowiec; nazwę Złoty Stok wprowadzono rozporządzeniem ministerialnym w maju 1946. Jest najstarszym ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce. Ostatnią kopalnię (rud arsenu) zamknięto w 1961 r. Szacuje się, że w czasie 700 lat eksploatacji z miejscowych złóż pozyskano 16 ton czystego złota.

KOPALNIA ZŁOTA

Kopalnia Złota w Złotym Stoku to jedna z piękniejszych atrakcji w Polsce! Pierwszy zapis o prowadzonych tu robotach górniczych pochodzi z 1273 r.

Podziemna Trasa Turystyczna Kopalnia Złota powstała w 1996 roku. Z labiryntu 320 km udostępniono do zwiedzania dwie niezwykle ciekawe sztolnie: Sztolnię „Gertruda” oraz „Sztolnię Czarną Górną” z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem (8 m wysokości), z której wyjeżdża się Pomarańczowym Tramwajem. Bajkowy świat stworzony pod ziemią (gnom, szalony alchemik oraz postać górnika) i nietuzinkowy sposób oprowadzania wprowadzają turystów w zachwyt i zadowolenie.

Czy wiesz że:

W XVw. udział w tutejszym gwarectwie wykupił znany krakowski rzeźbiarz Wit Stwosz. Pieniądze, które otrzymał za wykonanie ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie, miały zostać wg rodziny Fugerrów (głównych udziałowców) podwojone, a nawet potrojone. Niestety wyczerpywanie się złotonośnych złóż doprowadziło artystę do bankructwa. Wit Stwosz w desperacji zdecydował się na fałszerstwo weksla, za co został osadzony w więzieniu we Wrocławiu, sądzony był natomiast w Norymberdze, gdzie uznano jego winę. Za sfałszowanie weksla trzymano artystę w lochu oraz publicznie piętnowano na obu policzkach i skroni.

– Złoto ze Złotego Stoku ma znaczący udział w historii świata. Fuggerowie wspierali swym złotem królową hiszpańską Izabelę, która mogła dzięki temu sfinansować wyprawę Krzysztofa Kolumba, zakończoną odkryciem Ameryki.

Kopalnia Złota: ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok

ŚREDNIOWIECZNA OSADA GÓRNICZA PARK TECHNIKI

To bardzo dokładna replika średniowiecznej osady górniczej, na którą składają się urządzenia zbudowane w skali 1:1. Wszystkie urządzenia działają o czym może przekonać się każdy zwiedzający. Urządzenia te są imponujące rozmiarem (15-metrowy kierat, 3-tonowe koło deptakowe) oraz rozmachem z jakim zostały zbudowane. Wszystkie powstały na podstawie średniowiecznych rycin Georgiusa Agricoli.

W żadnym miejscu w Europie nie można spotkać drugiej tak dokładnej i bogatej w urządzenia repliki górniczej wioski średniowiecznej.

Dodatkowo w Osadzie Górniczej zwiedzający natrafiają na pełen tajemnic i strachów podziemny tunel, który kończy się wizytą w Chacie złotostockiego Kata. Atrakcja ta nawiązuje do średniowiecznego Urzędu Kata w Złotym Stoku jak i do jego zawodu – kat odgrywał ważną rolę przy karaniu m.in. górników, którzy kradli złoto.

Każdy kto odwiedzi średniowieczną wioskę, będzie miał szansę przejechać się również repliką czołgu wymyślonego przez Leonarda da Vinci.