ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Znajduje się tu niezwykła średniowieczna krzywa wieża, 34 metrowa budowla , której odchylenie od pionu wynosi ponad 2 m. Nieznana jest także przyczyna jej pochylenia. Mogło być ono spowodowane wstrząsami tektonicznymi, które nastąpiły w pobliskim Bardze w latach dziewięćdziesiątych XVI wieku. Możliwe jest także, że powodem pochylenia mogło być po prostu osiadanie części fundamentu lub nadmierny ciężar jednej ze stron budowli. Ciekawostką jest fakt, że odchylenie nadal się zwiększa.